Konsultasjon med onkolog

Konsultasjon med fagansvarlig onkolog Marius Normann

En konsultasjon med dr. Normann koster 4950 NOK per time, og i forkant av konsultasjonen innhenter vi epikrise, radiologiske beskrivelser og eventuelle histologiske rapporter. Samtalen med onkologen vil derfor være basert på en gjennomført evaluering av din nåværende tilstand, og fokuset på hva dine behov er.

Dette kan værehvilke muligheter Kreftklinikken AS har for persontilpasset behandling for deg i din situasjon, eller et behov om gjennomgang av behandling forespeilet, eller behandling gjennomført i form av en second opinion.  

Konsultasjonen kan gjennomføres ved fysisk oppmøte, eller som telefonkonsultasjon, og vi oppfordrer pårørende også til å delta.

Om du har helseforsikring anbefaler vi deg å ta kontakt med dem i forkant av konsultasjonen, og be om en konsultasjonstime med dr. Normann for vurdering. Vi har samarbeidsavtaler med de fleste forsikringsselskapene i Norge.