Persontilpasset, målrettet kreftbehandling

Kreftklinikkens visjon er å kunne tilby pasienter behandling basert på de siste forskningsresultater verden over. Vi vurderer hver enkelt pasient individuelt. På bakgrunn av kreftsvulstens genetiske oppbygning, effekt av tidligere behandling og hvilken totalsituasjon den enkelte pasient er i tilpasser vi en behandling for deg.

Kontakt oss på mailKontakt oss på telefon

Om Kreftklinikken

Kreftklinikken AS er en privat kreftklinikk, lokalisert på Nordstrand i Oslo, og i Arendal. Medisinsk ansvarlig er kreftlege Marius Normann.  Dr. Normann har tidligere arbeidet 8 år ved Radiumhospitalet, hvorav 5.5 år som overlege. Deretter arbeidet han 7.5 år som fagansvarlig onkolog ved Aleris Kreftsenter, før han i september 2019 etablerte Kreftklinikken AS i Oslo, og mars 2022 åpnet vi også en avdeling i Arendal. I våre lokaler tar vi mot kreftpasienter og pårørende med behov for second opinions, eller for konsultasjon og gjennomføring av målrettet, persontilpasset behandling. Vi følger opp behandlinger med responsevalueringer, samt henvisninger til offentlige- og private helsetjenester.

Hannes historie

«Legen forteller meg at immunterapien ser ut å ha god effekt. Noen svulster er helt borte og andre er mye mindre. Vi gråter av glede og kan nesten ikke tro det er sant. Behandlingen med immunterapi virker.»

Les mer

Utredning

For best mulig å kunne vurdere hvilken behandling som kan være aktuell, må vi vite hvilke undersøkelser som alt er gjort. Deretter kan vi eventuelt supplere med tilleggsundersøkelser . Vi kan koordinere alle typer utredning uten ventetid.

Kontakt oss

Behandling

Mange av våre pasienter har vært gjennom tidligere behandling for sin kreftsykdom. Vi ønsker å kunne tilby målrettet, persontilpasset behandling, som enda ikke er tilgjengelig ved offentlige norske sykehus.

I en del tilfeller vil behandlingen være av utprøvende karakter. Her baserer vi oss på resultater fra mindre studier, hvor man ikke alltid kan angi nøyaktig sannsynlighet for effekt. Felles for denne typen av behandling er at bivirkningene som regel er mindre enn ved standard kreftbehandling med cellegift. Ikke alle vil kunne passe for en slik behandling.

Kontakt oss